Teamvoorlichting ASS

presentatie 2

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) komen steeds vaker voor in het basisonderwijs. Door de invoering van passend onderwijs loopt u de kans dat u leerlingen binnenkrijgt of binnenhoudt, waar u eigenlijk geen antwoord op hebt. Een valkuil kan zijn, dat u, of uw leerkrachten, dan insteken op het (soms moeilijke verstaanbare) gedrag wat deze leerlingen laten zien.

Ik kan met een voorlichting van ongeveer twee uur een nieuw licht laten schijnen op deze leerlingen. Vanuit de laatste theoretische inzichten (DSM V, ijsbergdenken, ontwikkelingsleeftijden ) kan ik uw team inspireren op zoek te gaan en aan te sluiten bij de werkelijke oorzaken van het gedrag, en daarmee de autonomie en het welbevinden van uw leerlingen met ASS én hun leerkrachten te vergroten.

Geen pasklare oplossingen dus, maar een inzichtgevend betoog om gedrag van leerlingen met ASS te zien als signaal, waarbij uw team als experts op het gebied van hun eigen leerlingen aangesproken worden. Ik help uw leerkrachten de goede vragen over gedrag te stellen en daarbij hun eigen antwoorden te formuleren!

Bij elke voorlichting/presentatie die ik geef zijn de ervaringen van de deelnemers voor mij zeer belangrijk en helpen ze me om het niveau steeds te verhogen. 

Meer informatie? Neem gerust contact op.