Introductielezing: Autisme anders bekijken met het autismepaspoort

Het autismepaspoort wordt op steeds meer scholen en zorginstellingen gebruikt om de ondersteuningsbehoeften van hun leerlingen of cliënten met autisme in beeld te brengen. Het komt ook voor dat ouders zelf een autismepaspoort aanschaffen en invullen. Door het autismepaspoort vervolgens aan school over te dragen, heeft school meteen goed in beeld waar extra ondersteuning nodig is. Een goed begin van een nieuw schooljaar!

Geen dikke dossiers meer, of volgeschreven A4’tjes van overdrachten of adviezen, maar een duidelijke PDF waarop in één oogopslag is te zien op welke gebieden een persoon extra ondersteuning nodig heeft.

Met een autismepaspoort kun je dus preventief handelen, en ondersteuning op maat realiseren. Daarmee voorkom je stress en onbegrip, en kan een persoon met autisme zich welbevinden en beter ontwikkelen. Het autismepaspoort is ontwikkeld naar aanleiding van een prijswinnend masteronderzoek (2014), waarbij acht ondersteuningsgebieden van leerlingen met autisme werden gevonden, die essentieel zijn om in beeld te hebben, wil je echt passend kunnen aansluiten bij deze leerlingen.

Om het autismepaspoort optimaal te kunnen gebruiken, is het nodig dat je goed begrijpt wat er op het autismepaspoort wordt weergegeven. De acht thema’s die met het autismepaspoort in beeld worden gebracht, zijn lang niet altijd bekend bij leerkrachten of zorgmedewerkers rondom een kind met autisme. Als een kind een ondersteuningsbehoefte heeft op de ‘executieve functies’, of op zijn ‘proprioceptie’, dan moet jij als leerkracht of zorgverlener wel weten wat dit betekent, en wat het van jou als professional vraagt!

Ook is het goed om te weten hoe je zelf een autismepaspoort kunt invullen. Of hoe je met een gastentoegang een ander mee kan laten invullen. En hoe je gegevens makkelijk kunt wijzigen. En als allerbelangrijkste: Je moet weten wat je dan allemaal kán met dat autismepaspoort? Wat levert het me op, en hoe zet ik het in als bijvoorbeeld de start van een leerlingbespreking, of als start van een OPP/ ondersteuningsplan?

In deze lezing worden deze vragen beantwoord. De lezing is te volgen door scholen en instellingen, maar kan op aanvraag ook voor oudergroepen georganiseerd worden.

Kosten:

Neem contact met ons op via het formulier of bel naar 06-52052603. Let op: ook ONLINE te volgen 

Inclusief: 

één testaccount van het autismepaspoort voor de duur van één jaar (verlengen kost 10,- per jaar)

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NvA) ondersteunt het autismepaspoort.

Snel navigeren naar het andere aanbod: 

Cursus: Autisme Anders Bekijken 
Studiedag: Autisme Anders Bekijken & Ervaren 
Lezing: Autisme Anders Bekijken
Lezing: Anders Kijken Naar Gedrag
Lezing: Anders kijken naar kinderen met autisme en VB
Lezing: Vind je eigen weg met jouw autisme
Lezing: Het autismepaspoort
Module: Autisme & Stress 
Module: Emotionele Ontwikkeling
Workshop: Autisme Anders Ervaren 
Workshop: Autisme Anders Benaderen
Workshop: De Autiscan in jouw klas
Consultatie: Diverse mogelijkheden