Corona inhaal- en ondersteuningsprogramma ‘Leren-leren’

Voor het schooljaar 2020-2021 heeft de overheid subsidie beschikbaar gesteld om leerlingen met een vergroot risico op leer– en ontwikkelingsachterstanden (bijvoorbeeld door een sociaal– emotionele problematiek) te ondersteunen. Spectrumvisie biedt het ‘Leren tijdens en na Corona traject’ aan om leerlingen in (S)BO en V(S)O weer hun weg te laten vinden in en na deze ingewikkelde en voor veel leerlingen vaak stressvolle periode. In dit traject is aandacht voor stress– en prikkelregulatie en planning en organisatie van schoolwerk, zowel op en voor school (na Corona) als thuis (tijdens én na Corona). Dit traject is geschikt voor leerlingen met bijvoorbeeld een diagnose ADHD of Autisme, maar ook voor leerlingen zonder diagnose.

Suzanne Agterberg is gedragsspecialist met 25 jaar onderwijservaring in regulier én speciaal onderwijs. Zij schreef twee boeken over autisme, is de ontwikkelaar van het autismepaspoort en verzorgt scholing over gedrag (met name autisme) in Nederland en België. Zij is gespecialiseerd in het voorkomen en verminderen van ‘lastig verstaanbaar gedrag’ van leerlingen, altijd in samenwerking met, en door het versterken ván, hun omgeving. Klik hier voor aanbevelingen en klantervaringen.

Omschrijving:

  1. Een startgesprek met de leerling(en) en zijn leerkracht en of ouder, waarbij het gesprek gericht is op de Corona-periode: Wat ging goed, wat was lastig (stressvol), wat had helpend kunnen zijn?
  2. Vijf bijeenkomsten, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:- Leren leren, plannen en executieve functies
   – Theorie over stress
   – Hoe voelt stress bij jou? Hoe ziet stress/ overprikkeling er bij jou uit?
   – Stressregulatie: het samen invullen van een Toerentellerblad / signaleringsplan
   – Concreet maken van een plan voor ‘optimaal leren’ (ondersteuning executieve functies)
  3. Het door Spectrumvisie ‘vertalen’ van den ondersteuningsbehoeftes die uit het traject gekomen zijn voor zowel het leren en functioneren op school, als thuis. Bij de ‘thuis– adviezen’ is een onderscheid tussen regulier huiswerk en het volgen van thuisonderwijs (in geval van een nieuwe Corona– uitbraak).
  4. Advies/ afsluitgesprek met leerling(en), school(team) en of ouders.

Kosten:
Tijdelijke prijs: 795,- per leerling, exclusief reiskosten. Inclusief lesmateriaal.

Voor wie:
Tieners in het BO, VO, SBO, SO en VSO.
Individueel of in groepjes van maximaal vier leerlingen

Snel navigeren naar het andere aanbod: 

Cursus: Autisme Anders Bekijken 
Studiedag: Autisme Anders Bekijken & Ervaren 
Lezing: Autisme Anders Bekijken
Lezing: Anders Kijken Naar Gedrag
Lezing: Anders kijken naar kinderen met autisme en VB
Lezing: Vind je eigen weg met jouw autisme
Lezing: Het autismepaspoort
Module: Autisme & Stress 
Module: Emotionele Ontwikkeling
Workshop: Autisme Anders Ervaren 
Workshop: Autisme Anders Benaderen
Workshop: De Autiscan in jouw klas
Consultatie: Diverse mogelijkheden