Lezing : Anders kijken naar kinderen met autisme en verstandelijke beperking

Als een kind met een verstandelijke beperking ook autisme heeft, lopen veel begeleiders en leerkrachten aan tegen de vraag hoe zij deze kinderen het best en meest passend kunnen ondersteunen. Het gaat vaak mis als het autisme niet ‘voorop’ wordt gezet in deze ondersteuning! Suzanne Agterberg is lid van de expertgroep Autisme en een verstandelijke beperking van de Nederlandse Vereniging voor Autisme, die stelt dat dit één van de voorwaarden is aan goede zorg en ondersteuning van deze doelgroep.

Omschrijving:

In een 2 of 3 uur durende, interactieve lezing neemt Suzanne Agterberg-Rouwhorst de deelnemers mee in de onzichtbare wereld die autisme heet. Dit zijn de wérkelijke oorzaken van gedrag van kinderen met autisme. Pas als je deze (h)erkent, en dáár je gedrag (en de omgeving) op aanpast, kun je pASSend onderwijs (of zorg) bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld over de emotionele ontwikkeling, de zintuiglijke waarneming en de manier van communiceren. Het feit dat deze kinderen naast autisme ook een verstandelijke beperking hebben, heeft onder andere gevolgen voor hun adaptief vermogen en hun compenserende eigenschappen. Ook hier zal Suzanne op in gaan.

Aan de hand van herkenbare en vaak confronterende voorbeelden worden de deelnemers gestimuleerd om onder de waterspiegel te kijken bij de benadering van deze kinderen. De acht ondersteuningsbehoeften die worden behandeld zijn voortgekomen uit Suzanne’s (prijswinnend) master-onderzoek en worden uitgebreid beschreven in haar boeken ‘Autisme anders bekijken’ en het psycho-educatie boek ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’ waarvan u (naar keuze) een gratis exemplaar ontvangt. Suzanne heeft niet alleen een zeer brede theoretische kennis, maar heeft ook 25 jaar onderwijservaring (waarvan 10 jaar in het ZML onderwijs) én is ervaringsdeskundige. Juist deze combinatie wordt door deelnemers als zeer prettig ervaren.

Waar:

Bijeenkomsten worden op uw eigen locatie verzorgd. In overleg kan er ook uitgeweken worden naar een beschikbare ruimte in Kortenhoef of Utrecht.

Aantal deelnemers:

De lezing wordt gegeven aan groepen van 10 tot 100 personen

Voor wie:

– leerkrachten S(B)O/VSO
– klassenassistenten
– intern begeleiders
– logopedisten
– orthopedagogen
– vakleerkrachten
– ambulant begeleiders
– zorgmedewerkers
– ouders en/of betrokkenen

Kosten:

Neem contact met ons op via het formulier of bel naar 06-52052603

Snel navigeren naar het andere aanbod: 

Cursus: Autisme Anders Bekijken 
Studiedag: Autisme Anders Bekijken & Ervaren 
Lezing: Autisme Anders Bekijken
Lezing: Anders Kijken Naar Gedrag
Lezing: Anders kijken naar kinderen met autisme en VB
Lezing: Vind je eigen weg met jouw autisme
Lezing: Het autismepaspoort
Module: Autisme & Stress 
Module: Emotionele Ontwikkeling
Workshop: Autisme Anders Ervaren 
Workshop: Autisme Anders Benaderen
Workshop: De Autiscan in jouw klas
Consultatie: Diverse mogelijkheden