Zintuiglijk profiel

1.3.2.5 zintuiglijk profielDe zintuiglijke waarneming bestaat uit het binnenkomen en verwerken van zintuiglijke prikkels. Dit zijn:

• Zien
• Horen
• Tastzin
• Reuk
• Smaak
• Proprioceptief (het ervaren van druk, zowel intern als extern)
• Vestibulair (evenwicht)

De zintuiglijke waarneming oefent een ongekende invloed uit op het ‘zijn’ van iemand met autisme. Door waarnemen verleen je betekenis aan je wereld. Als deze waarneming anders verloopt, ervaar je dus ook een andere wereld. Veel gedrag wat je ziet (boven de ijsberg) komt voort uit de prikkels die anders verwerkt worden (onder de ijsberg).

Ramon gaat zo gauw hij kans krijgt op onze draaikruk zitten en draait dan 100 rondjes om zijn as (vestibulair). Tiemo sprint bij binnenkomst in de gymzaal naar de dikke matten en laat zichzelf ertussen glijden, om er vervolgens niet meer uit te komen (proprioceptisch). Esme heeft altijd een koptelefoon op tegen de voor hem zo harde geluiden (horen). Als de toiletten in de gang verstopt zijn, komt Ramon de hele dag niet tot werken (geur).

De zintuiglijke waarneming kan op verschillende manieren anders verlopen. Er kan een over of onder gevoeligheid zijn, maar ook een vervormde of gefragmenteerde waarneming is mogelijk.

Via een uitgebreide vragenlijst kan ik samen met u de zintuiglijke waarneming van uw kind in beeld brengen. Op basis van de uitslag kan ik tips geven om de omgeving aan te passen, waardoor uw kind minder last heeft van zijn over- of ondergevoeligheden.

Meer informatie? Neem gerust contact op. 

NIEUW : U kunt op de website van www.autismepaspoort.nl dit profiel nu ook zelf maken met de module ‘online zintuiglijk profiel’ Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst van 232 vragen maakt u zelf een duidelijke grafiek waarop u kunt (laten) lezen waar de persoon in kwestie gevoelig of juist ongevoelig voor is. Alle vragen die met ja worden beantwoord, vindt u ook terug op het profiel.