Module: ‘Emotionele Ontwikkeling’

Na de lezing ‘Autisme anders bekijken’, of in aanvulling op uw reeds aanwezige kennis, zoomt deze module in op de emotionele ontwikkeling van uw leerlingen met autisme. De emotionele ontwikkeling is er (mede) voor verantwoordelijk dat een kind ‘aankan’ wat hij of zij in potentie zou moeten kunnen (IQ).

Deze ontwikkeling is belangrijk om in beeld te hebben, omdat deze bij kinderen met autisme vaak vertraagd verloopt. Dit kan grote gevolgen hebben voor de ondersteuningsbehoefte:

Een leerling van twaalf waarvan je verwacht dat hij wel even alleen in de klas kan blijven. Als deze leerling op het ontwikkelingsgebied ‘Nabijheid’ een achterstand heeft, kan het zijn dat alleen in de klas blijven te moeilijk of te uitdagend is voor deze leerling. Hij kan het simpelweg nog niet aan!

Omschrijving:
In deze module wordt uitgebreid ingegaan op de theorie achter de emotionele ontwikkeling. Deze wordt van verschillende kanten belicht. Besproken worden o.a. de theorie van Anton Došen, Martine Delfos en Colette de Bruin. Deelnemers krijgen inzicht in de verschillende gebieden van die emotionele ontwikkeling. Ook wordt behandeld volgens welke fases deze ontwikkeling verloopt. Natuurlijk wordt er ook gekeken hoe de emotionele ontwikkeling dan soms anders verloopt bij kinderen met autisme, en wat dit betekent voor de ondersteuning in de praktijk.

Door middel van een aantal praktische opdrachten gaan professionals ook zélf aan de slag met het inschatten van de emotionele ontwikkeling. Ook wordt er gewerkt met casussen; er wordt uiterlijk waarneembaar gedrag voorgesteld, met de vraag bij welke ontwikkelingsfase dit gedrag zou kunnen horen. Vervolgens wordt er bekeken wat dit voor consequenties heeft, of zou moeten hebben, voor het handelen van de professional. Hierdoor oefenen professionals zich in het zogenaamde ‘ijsberg-denken’.

Deze workshop wordt door het onderwijs of de zorg vaak gecombineerd met een lezing zodat er een ruim dagdeel of zelfs een hele dag gevuld kan worden.

Voor wie:
– leerkrachten BO/SO/VO/VSO
– intern begeleiders
– logopedisten
– orthopedagogen
– vakleerkrachten
– ambulant begeleiders
– zorgmedewerkers

Waar:
Bijeenkomsten worden op uw eigen locatie verzorgd. In overleg
kan er ook uitgeweken worden naar een beschikbare
ruimte in Utrecht.

Aantal deelnemers:
De workshop wordt gegeven voor groepen tot 100 personen

Informatie:
Wilt u meer informatie over deze module? Stuur een bericht
naar mail@spectrumvisie.nl

Snel navigeren naar het andere aanbod:

Studiedag – Autisme Anders Bekijken & Ervaren 
Cursus – Autisme Anders Bekijken
Lezing – Autisme Anders Bekijken
Lezing – Anders Kijken Naar Gedrag
Module – Autisme Anders Benaderen
Workshop – Autisme Anders Ervaren 
De Auti-scan in jouw klas