Cursus: ‘Autisme anders bekijken’

2016-03-29 09.35.13De unieke cursus ‘Autisme anders bekijken’ bestaat uit vijf intensieve en praktisch toepasbare bijeenkomsten van elk 2,5 uur, waarin alle thema’s uit het Autismepaspoort en het boek ‘Autisme anders bekijken’ behandeld worden. De cursus Autisme anders bekijken is gevalideerd door Registerleraar.nl onder activiteitennummer L85Xv4efel en omvat 27 registeruren.

Het doel:

Het NvA (Nederlandse vereniging voor Autisme) omschreef in het voorwoord van ‘Autisme anders bekijken’ het volgende doel:

“Het is goed om af en toe stil te staan bij je eigen gedrag als ouder of leerkracht. “Doe ik het wel autismevriendelijk genoeg?” en “Kijk ik wel écht naar dit kind?” Een zoektocht én een proces naar de juiste begeleiding en hulp, waarbij niet moet worden uitgegaan van de (ongeschreven) regels in de samenleving, maar van steun, begrip en het bevorderen van zijn/haar talenten en motivatie, passend bij het kind met autisme.”

Na het volgen van deze cursus hebben deelnemers een basis gelegd om in omgang én benadering van kinderen met autisme verder te kijken dan uiterlijk gedrag, en hun handelen aan te passen op de behoeftes van individuele kinderen met ASS. Ook hebben zij ervaring opgedaan met het invullen van een autismepaspoort. Na certificering zijn zij in staat deze vaardigheden en houding over te dragen op collega’s of andere mensen in de omgeving van het kind met autisme.

20160615_144959

Wilt u de ervaringen van de deelnemers aan deze cursus lezen? Klik dan hier.

Deel 1
Inleiding in autisme
Autisme begrijpen:
– autisme en de ijsberg
– autisme en de emmer
– autisme en de computer
– autisme als ontwikkelingsstoornis
– autisme als informatieverwerkingsstoornis

Deel 2
Kenmerken van autisme (DSM5)
Zintuiglijke waarneming (inclusief invullen zintuiglijk profiel)

Deel 3
Kenmerken van het denken (TOM, EF, CC)
Communicatie

Deel 4
Spanning en ontspanning
Protectieve factoren
Emotionele ontwikkeling

Deel 5
Het autismepaspoort
Koppeling naar de praktijk

Voor wie:
– leerkrachten BO/SO/VO/VSO
– intern begeleiders
– ouders
– logopedisten
– orthopedagogen
– vakleerkrachten
– ambulant begeleiders
– zorgmedewerkers

Inclusief:
– het boek ‘Autisme anders bekijken’ voor elke deelnemer
– het (begeleid) invullen en gebruiken van één autismepaspoort (voor de duur van één jaar)
– na de cursus ontvangen deelnemers het certificaat ‘Autisme anders bekijken’, waarmee zij aantoonbaar maken dat zij geoefend zijn in het toepassen van deze methode.

Waar:
Bijeenkomsten worden in gegeven op locatie in Utrecht. Indien gewenst is teamscholing of cursus op eigen locatie ook mogelijk.

Kosten:
Deelname kost 750,- per persoon. Dit is inclusief het boek ‘Autisme anders bekijken’, een zintuiglijk profiel en een autismepaspoort.
Bij inschrijven vanaf vijf personen tegelijk, hanteren wij andere tarieven en is In company mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op.

Andere Scholing: 

Klik hier voor de 1- of 2 uur durende lezing: ‘Autisme anders bekijken’ 
Klik hier voor de workshop ‘Autisme anders benaderen’ 
Klik hier voor de workshop ‘Autisme anders ervaren’ 

Klik hier om meer informatie aan te vragen
Cursus Autisme anders bekijken