Cursus: ‘Autisme anders bekijken’

2016-03-29 09.35.13De unieke cursus ‘Autisme anders bekijken’ bestaat uit vijf intensieve en praktisch toepasbare bijeenkomsten van elk 2,5 uur, waarin alle thema’s uit het Autismepaspoort en het boek ‘Autisme anders bekijken’ behandeld worden. De cursus Autisme anders bekijken is gevalideerd door Registerleraar.nl onder activiteitennummer L85Xv4efel en omvat 27 registeruren. Ook is de cursus SKJ geaccrediteerd onder nummer SKJ202678 voor 20.25 punten.

Het doel:

Het NvA (Nederlandse vereniging voor Autisme) omschreef in het voorwoord van ‘Autisme anders bekijken’ het volgende doel:

“Het is goed om af en toe stil te staan bij je eigen gedrag als ouder of leerkracht. “Doe ik het wel autismevriendelijk genoeg?” en “Kijk ik wel écht naar dit kind?” Een zoektocht én een proces naar de juiste begeleiding en hulp, waarbij niet moet worden uitgegaan van de (ongeschreven) regels in de samenleving, maar van steun, begrip en het bevorderen van zijn/haar talenten en motivatie, passend bij het kind met autisme.”

Na het volgen van deze cursus hebben deelnemers een basis gelegd om in omgang én benadering van kinderen met autisme verder te kijken dan uiterlijk gedrag, en hun handelen aan te passen op de behoeftes van individuele kinderen met ASS. Ook hebben zij ervaring opgedaan met het invullen van een autismepaspoort. Na certificering zijn zij in staat deze vaardigheden en houding over te dragen op collega’s of andere mensen in de omgeving van het kind met autisme.

20160615_144959

Wilt u de ervaringen van de deelnemers aan deze cursus lezen? Klik dan hier.

Deel 1
Inleiding in autisme
Autisme begrijpen:

– autisme als ontwikkelingsstoornis (vertraagde en soms versnelde ontwikkeling)
– autisme als informatieverwerkingsstoornis

Nieuwe verklaringsmodellen: relatie met darmflora/ infecties/ voorspellende brein/ snoeimechanisme

Deel 2
Kenmerken van autisme (DSM5)
Zintuiglijke waarneming (inclusief invullen zintuiglijk profiel)

Deel 3
Kenmerken van het denken (TOM, EF, CC)
Communicatie

Deel 4
Spanning en ontspanning
Protectieve factoren
Emotionele ontwikkeling

Deel 5
Het autismepaspoort
Koppeling naar de praktijk

Voor wie:
– leerkrachten BO/SO/VO/VSO
– intern begeleiders
– ouders
– logopedisten
– orthopedagogen
– vakleerkrachten
– ambulant begeleiders
– zorgmedewerkers
– gemeenten (wijkteams)
– zorgverleners/ begeleiders vanuit zorginstellingen

Inclusief:
– het boek ‘Autisme anders bekijken’ voor elke deelnemer
– het (begeleid) invullen en gebruiken van één autismepaspoort (voor de duur van één jaar)
– na de cursus ontvangen deelnemers het certificaat ‘Autisme anders bekijken’, waarmee zij aantoonbaar maken dat zij geoefend zijn in het toepassen van deze methode.

Waar:
Bijeenkomsten worden in gegeven op locatie in Utrecht. Indien gewenst is teamscholing of cursus op eigen locatie ook mogelijk.

Kosten en informatie:
Via deze link kunt u zich individueel inschrijven voor de eerstvolgende cursus ‘Autisme anders bekijken’ die start op 1 oktober 2019. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van elk 2,5 uur. De bijeenkomsten vinden allen plaats in Utrecht op de Europalaan 89. De bijeenkomsten worden (aanpassingen zijn in overleg mogelijk) gehouden op de onderstaande momenten:

Dinsdag 1 oktober vanaf 15:30 uur
Dinsdag 15 oktober vanaf 15:30uur
Dinsdag 29 oktober vanaf 15:30 uur
Dinsdag 12 november vanaf 15:30 uur
Dinsdag 26 november vanaf 15:30 uur

Kosten voor individuele inschrijving t.b.v. het onderwijs bedragen € 750,- (hierover wordt geen BTW berekend)
Kosten voor individuele inschrijving t.b.v. instellingen en bedrijven bedragen € 695,- (exclusief 21% BTW)

Deze bedragen zijn inclusief het boek ‘Autisme anders bekijken’, een jaarlicentie voor het online zintuiglijk profiel en autismepaspoort alsmede een cursusmap voor de hand-outs van de bijeenkomsten.

Inschrijven voor deze cursus doe je hier.

Indien u met een groep  van tenminste 6 personen wilt inschrijven, gelden er andere tarieven en kan de cursus bij u op locatie worden gegeven. De bijeenkomsten worden in dat geval in overleg met u gepland. Informatie over de cursus op uw locatie of het inwinnen van andere informatie kunt u aanvragen via het contactformulier.

Snel navigeren naar het andere aanbod: 

Studiedag – Autisme Anders Bekijken & Ervaren 
Lezing – Autisme Anders Bekijken
Lezing – Anders Kijken Naar Gedrag
Module – Autisme Anders Benaderen
Module – Emotionele Ontwikkeling
Workshop – Autisme Anders Ervaren 
De Auti-scan in jouw klas