Cognitieve processen

In het denken van kinderen met autisme spelen drie belangrijke cognitieve processen:

TOM- Theory of Mind
Dit is het vermogen om gedachten, geloof en bedoelingen aan jezelf en een ander toe te schrijven. Kortgezegd; het kunnen ‘inleven’ in een ander (en jezelf!).
Door psycho-educatie kunnen kinderen met autisme veel leren over zichzelf, en daardoor ook over een ander. Het toepassen van dit geleerde in een andere situatie is vaak een moeilijkheid bij mensen met autisme. Spectrumvisie heeft hier extra aandacht voor, door de psycho-educatie in nauw overleg met school en ouders aan te bieden.
CC- Centrale Coherentie
Dit heeft te maken met het kunnen zien van een context. Mensen met autisme zijn sterk op details gericht en hebben moeite met het samenvoegen (puzzelen) van prikkels tot een betekenisvol geheel. Omdat de prikkelverwerking vaak ook anders werkt, zit daar een dubbele moeilijkheid.
EF- Executieve Functies
Dit zijn de uitvoerende functies, die te maken hebben met het reguleren en plannen van je gedrag. Ook hier kan verduidelijking van de omgeving een regulerende functie hebben.

De TEACCH benadering, die uitgaat van een grote voorspelbaarheid en zo nodig prikkelreductie, sluit goed aan op deze andere denkstijl. Ik heb goede ervaringen met het verduidelijken en aanpassen van de omgeving, waardoor er minder problemen zijn op dit gebied.

 

1.4.1.1.5 Cognitieve processen

Hieronder een aantal interessante links:

Mijn boek Autisme anders Bekijken 
Mijn boek Vind je eigen weg met jouw autisme 

Studiedag: Autisme anders bekijken 
Lezing: Autisme anders bekijken 
Lezing: Psycho-educatie Vind je eigen weg met jouw autisme 
Lezing: Anders kijken naar gedrag 
Workshop: Autisme anders ervaren 
Workshop: Emotionele Ontwikkeling
Workshop: Autisme anders benaderen 
Extra topping: (TEACCH) Autiscan in jouw klas 

 

 

Meer informatie? Neem gerust contact op.