Instellingen

4Ik verleen mijn diensten ook aan instellingen en bedrijven. Hierbij valt te denken aan maatschappelijk werk, jeugdzorg of bijvoorbeeld de gemeente. Maar bijvoorbeeld ook een projectontwikkelaar die een project ontwikkelt voor begeleid wonen voor jong volwassenen.

In veel voorkomende gevallen beschikt men niet over recente inzichten met betrekking tot omgaan met autisme. Hierin vervul ik een adviserende rol.

Ook is het mogelijk dat ik ingezet wordt om de laatste visie en theorie over autisme te presenteren aan zorgteams of andere professionals. Dit kan door middel van een presentatie of een meer actieve werkvorm, waarin uw professionals aangesproken worden op hun eerdere ervaringen.

Als u zelf andere wensen of ideeën hebt is het uiteraard mogelijk deze in te passen. In een (gratis) intake gesprek worden uw wensen geïnventariseerd.

Meer informatie? Neem gerust contact op.