TEACCH

1.2.3 TEACCH

TEACCH staat voor “Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children”. TEACCH is niet echt een methode maar meer een manier van kijken naar kinderen met autisme en hun omgeving.

Centraal staat hierbij de gedachte dat ieder kind met autisme uniek is en dat daarom ook voor elk kind met ASS-problematiek een afzonderlijke ondersteuningswijze kan worden gevonden, zonder dit kind vast te leggen in kant-en-klare structuren en (picto-) systemen. Anders gezegd, een diagnose ‘Autisme’ alleen zegt niets over wat dit autisme voor de persoon betekent. Ook is op dat moment nog niet duidelijk wat hij of zij nodig heeft om zich goed te voelen en zich te kunnen ontwikkelen.

Ik heb in mijn masteropleiding tot autismespecialist, die ik Cum Laude heb afgerond, geleerd om vanuit deze TEACCH-filosofie te denken en werken.

Wat betekent dit in de praktijk?

Als ik door ouders of een school wordt ingehuurd om mee te kijken in de ondersteuning van een kind met autisme, kan ik de volgende stappen doorlopen:

  1. In beeld brengen wat het autisme voor dit individuele kind inhoudt. Dit doe ik samen met de ouders, door middel van het invullen van een autismepaspoort.
  2. Het concreet en duidelijk vaststellen welke mogelijkheden en sterke kanten er binnen het kind, maar ook in de omgeving, aanwezig zijn.
  3. Het ‘vertalen’ van de ondersteuningsbehoeftes die in het paspoort aangegeven zijn naar een passende ondersteuning, zoals bijvoorbeeld (dag)schema’s, ritmes, ordening/structuur, vermindering van prikkels. Hierbij gebruik makend van de bijzondere interesses van het kind zelf.
  4. De omgeving duidelijk maken wat er bij dit kind onder de ijsberg speelt en hoe daar mee om te gaan (bijvoorbeeld door een gesprek op school aan te gaan).
  5. Het concreet structureren van afspraken, verantwoordelijkheden, praktische taken, (werk)schema’s en rollen.

In alle te nemen stappen worden ouders en leerkrachten meegenomen omdat ik hen als eerste professionals beschouw op het gebied van hun kind/ leerling.