Workshop: ‘Autisme anders ervaren’

DSC_7649_retouche

Door het zelf te ervaren kon ik pas écht begrijpen wat mijn leerlingen dagelijks moeten overwinnen!

In de lezing en/of cursus ‘Autisme anders bekijken‘ leren deelnemers heel veel over de, soms verborgen, ondersteuningsbehoeften van kinderen met autisme. De meest actuele theorie over autisme (DSM5) wordt uitgebreid behandeld en toegelicht aan de hand van veel praktische voorbeelden en filmmateriaal.

Echter..niets kan op tegen het zélf ervaren hoe het moet zijn om bijvoorbeeld zintuiglijk overprikkeld te raken, of om een taak uit te voeren van wel 20 (te moeilijke) stappen. In deze praktische workshop, door Spectrumvisie zelf ontwikkeld aan de hand van de ondersteuningsbehoeften van het autismepaspoort, doorlopen de deelnemers 12 opdrachten waarin ze ervaren hoe het zou kunnen zijn om autisme te hebben. Bij elke opdracht wordt er een duidelijke koppeling gemaakt naar het theoretisch kader uit Autisme anders bekijken. Bij los boeken van de workshop starten we daarom met een uur theoretische achtergrond over autisme, en ‘Autisme anders bekijken’.

Het circuit zelf duurt vervolgens ongeveer 1,5 uur, en is te boeken tot 24 deelnemers, zodat de trainer goed in staat zal zijn de deelnemers te helpen de koppeling te maken tussen wat ze meemaken en de theorie over autisme. Waar mogelijk komt Spectrumvisie met twee trainers, waarvan één ervaringsdeskundig.

Uiteindelijke opbrengst is natuurlijk het beter (h)erkennen van de ondersteuningsbehoeften van eigen leerlingen met autisme in de klas!

Gevalideerd voor 2 RU in het Lerarenregister.

Klik hier voor meer informatie of om aan te vragen (eventueel in combinatie met een cursus of lezing)

Snel navigeren naar het andere aanbod: 

Studiedag – Autisme Anders Bekijken & Ervaren 
Cursus – Autisme Anders Bekijken
Lezing – Autisme Anders Bekijken
Lezing – Anders Kijken Naar Gedrag
Module – Autisme Anders Benaderen
Module – Emotionele Ontwikkeling
De Auti-scan in jouw klas 

Workshop Autisme anders ervaren