Studiedag: Autisme Anders Bekijken

Veel van de ondersteuningsbehoeften van kinderen met autisme zijn niet zichtbaar aan de buitenkant. Sterker nog; als je je blijft richten op gedrag wat je ziet, vind je vaak niet de aansluiting die je zoekt. Waarom doet een kind wat hij doet, wat levert dat gedrag hem of haar op? Die vragen horen bij ‘Autisme anders bekijken’! Samen met de razend populaire workshop ‘Autisme anders ervaren’ ontstaat een zeer complete studiedag waarbij theorie aan praktijk wordt gekoppeld. Wij horen vaak dat de inzichten die opgedaan worden tijdens de studiedag de volgende dag al bruikbaar zijn in de praktijk en dat er prachtige resultaten mee behaald worden! De studiedag wordt verzorgd door Suzanne Agterberg en een ervaringsdeskundige.

Hoe ziet jullie studiedag er uit?

Suzanne Agterberg neemt de deelnemers mee in de onzichtbare wereld die autisme heet. Niet alleen de basis over autisme zelf, maar ook de over andere thema’s die spelen bij ‘moeilijker te vertalen gedrag’. Deze thema’s staan beschreven in haar prijswinnende Master SEN onderzoek en zijn ook de basis van haar boeken ‘Autisme anders Bekijken‘ en het onlangs verschenen psycho-educatie boek voor tieners ‘Vind je eigen weg met jouw autisme‘. De acht thema’s zijn essentieel om in beeld te hebben als je passend wilt aansluiten bij kinderen met (én zonder) autisme. Alle thema’s worden behandeld in de lezing. De presentatie is interactief en er wordt veel gebruikt gemaakt van allerlei filmpjes, geluiden en dergelijke. Een lezing hoeft zeker niet saai te zijn! Ook (en misschien wel juist) de gevorderde professional met een uitgebreide kennis over autisme doet gegarandeerd nieuwe inzichten op. Alle informatie komt vanzelfsprekend uit de DSM5.

Uit het onderzoek blijkt dat de acht thema’s die behandeld worden de wérkelijke oorzaken zijn van gedrag van kinderen met autisme. Pas als je deze (h)erkent, en dáár je gedrag (en de omgeving) op aanpast, kun je pASSend onderwijs (of zorg) bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld over de emotionele ontwikkeling, de zintuiglijke waarneming en de manier van communiceren. Aan de hand van herkenbare en vaak confronterende voorbeelden worden de deelnemers gestimuleerd om onder de waterspiegel te kijken bij de benadering van deze kinderen.

Tijdens deze lezing die ongeveer drie uur duurt, wordt meestal een pauze gepland. Na de lezing volgt de lunch waarna het tweede deel van de dag begint. De deelnemers gaan zelf ervaren hoe het kan zijn om een vorm van autisme te hebben, maar zij gaan ook aan de slag met werkvormen die uitdagen en oefening geven tot ‘Autisme anders bekijken’. De workshop Autisme anders ervaren die onderdeel van de middag is, is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen, en heeft een directe relatie met de acht thema’s uit Suzannes onderzoek. Er wordt er volop ‘gespeeld’ met de zintuigen van de deelnemers. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een virtual-reality bril, geluids- en beeldfragmenten. De 13 opdrachten zijn geschikt voor groepen tot ongeveer 25 personen. De deelnemers delen hun ervaringen en er ontstaan vaak prachtige gesprekken en er wordt ook veel gelachen. Ook merken de deelnemers dat je fysiek moe kan worden als de dingen ineens ‘niet meer vanzelf’ gaan…  Als er wensen zijn voor een andere verwerking, is dit uiteraard mogelijk: We maken de studiedag voor jouw school/instelling op maat!

Als alle workshops afgelopen zijn, komen we allemaal weer bij elkaar en koppelen we kort de inhoud van de ervaringsrondes met de ’s morgens behandelde theorie. Alles ‘valt’ daarmee op zijn plek en de deelnemers gaan geïnspireerd huiswaarts.

Wat maakt deze studiedag écht UNIEK?

– de trainer heeft ruim 20 jaar ervaring in het onderwijs en kan hierdoor erg veel praktijkvoorbeelden geven en werkbare adviezen geven
– de trainer heeft in haar eigen gezinsleven ook veel te maken met autisme/ADHD. Lees hier meer over de trainer.
– er is altijd een ervaringsdeskundige die meekomt waar ook gerust vragen aan gesteld kunnen worden.
– de trainer heeft twee bestsellers geschreven over autisme.
– de training en andere producten worden ook aangeboden door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (leden krijgen korting!)
– de studiedag staat (opgesplitst in twee modules) op lerarenportfolio.nl

Wat kost ons deze dag? 

Neem contact met ons op via het formulier of bel naar 06-52052603

Voor wie:

– leerkrachten BO/SO/VO/VSO
– klassenassistenten
– intern begeleiders
– logopedisten
– orthopedagogen
– vakleerkrachten
– ambulant begeleiders
– zorgmedewerkers (ook thuisbegeleiders)

Wat vonden anderen van deze dag? 

Hierover kunnen we kort zijn. Kijk maar eens naar deze pagina! of kijk op www.watvindik.nl/autisme

Kunnen we ná deze dag nóg meer te weten komen over autisme en gedrag? 

Jazeker, wij verzorgen een vijfdelige cursus die bij meer dan zeven inschrijvingen bij jullie op de locatie kan worden verzorgd. Klik hier voor meer informatie over de cursus of vul ons informatieformulier in. Je kunt me ook bellen op 06-52052603.

Snel navigeren naar het andere aanbod: 

Cursus: Autisme Anders Bekijken 
Studiedag: Autisme Anders Bekijken & Ervaren 
Lezing: Autisme Anders Bekijken
Lezing: Anders Kijken Naar Gedrag
Lezing: Anders kijken naar kinderen met autisme en VB
Lezing: Vind je eigen weg met jouw autisme
Lezing: Het autismepaspoort
Module: Autisme & Stress 
Module: Emotionele Ontwikkeling
Workshop: Autisme Anders Ervaren 
Workshop: Autisme Anders Benaderen
Workshop: De Autiscan in jouw klas
Consultatie: Diverse mogelijkheden