Websites

Autismepaspoort
Spectrumvisie heeft een uniek product ontwikkeld waarmee de individuele kenmerken van kinderen met autisme in beeld kunnen worden gebracht zodat de omgeving van de persoon met autisme perfect kan aansluiten bij deze kenmerken. Het betreft een online tool die gemakkelijk muteerbaar is en zodoende ‘mee kan groeien’ met de ontwikkeling van het kind.
www.autismepaspoort.nl 

NVA
De NVA is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen. De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn.
www.autisme.nl

Balans Digitaal
Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS.
www.balansdigitaal.nl

Autisme Centraal
Autisme Centraal is een kennis- en ondersteuningscentrum dat autisme ziet als een uitdaging voor onze samenleving. Ze verzamelen theoretische en praktische expertise omtrent autisme. De complexe informatie over autisme verwerken we op een begrijpbare manier in verscheidene boeken en publicaties waaronder het tijdschrift van Autisme Centraal.
www.autismecentraal.com

Landelijk Netwerk Autisme
Het Landelijk Netwerk Autisme staat voor kennis- management op het gebied van onderwijs en autisme. Het LNA geeft voorlichting en stimuleert scholen om samen te werken ten behoeve van goed onderwijs voor kinderen met autisme in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het vervolgonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.
www.landelijknetwerkautisme.nl

IBvA
de IBvA is de Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten. Zij geeft onder andere informatie voor hen, die verantwoorde en gespecialiseerde hulpverlening zoeken. Zij kunnen met deze informatie verzekerd zijn, dat een IBvA-lid de hulp geeft zoals op deze website omschreven is.
Tevens kunnen zij ook zoeken naar een IBvA-lid bij hen in de buurt.
www.ibva.info

Persoonsgebonden Budget (PGB)
Dit is de website van Per Saldo. Dit is een belangenvereniging voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (PGB).
www.pgb.nl

Prikkelarme Vakantieparken
Op deze website vind je tien tips voor prikkelarme bungalowparken.

https://www.bungalowparkoverzicht.nl/prikkelarme-vakantieparken/

Autorijden met autisme

Een interessant artikel over autorijden met autisme met:

– Het behalen van je rijbewijs en wat je moet regelen (o.a. invullen gezondheidsverklaring)

– Het nemen van rijlessen met een gespecialiseerde instructeur
– Het autorijden zelf (bijv. wat doe je als je overprikkeld raakt tijdens het autorijden)

https://www.snappcar.nl/blog/rijtips-autisme/