Spectrumdenken

1.4.1.3 spectrumdenken

In de DSM5 zijn de oude deelvormen van autisme weggevallen en is de nadruk komen te liggen op het spectrum van autismestoornissen. Niet ieder mens met autisme is niet in staat zich in te leven in een ander. Niet ieder mens met autisme heeft héél veel hulp nodig bij het plannen van zijn dag.

Juist in het in beeld brengen van individuele behoeften, beperkingen en kwaliteiten, zoals ik in mijn onderzoek ‘autisme een andere wereld’ heb aangetoond, ligt een kans en een kracht om werkelijk bij mensen, kinderen met autisme aan te sluiten. Hierdoor zal er minder stress voorkomen, en is er meer ruimte om deze kinderen toe te leiden naar een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid, de hoofddoelstelling van Spectrumvisie.

Wél heeft ieder mens met autisme een daadwerkelijk andere manier van (be)leven dan mensen zonder autisme. Als je alleen al kijkt naar het aantal uitgelegde processen onder de button ‘autisme anders bekijken’: zóveel processen die anders verlopen dan die van de mensen waarop de wereld is ingericht…

Mensen, kinderen met autisme hebben hulp nodig om die wereld te begrijpen. En, misschien nog wel veel belangrijker; de wereld heeft hulp nodig om deze kinderen te begrijpen, zonder stigma’s en aannames, slechts gebaseerd op een diagnose!

Hieronder een aantal interessante links:

Mijn boek Autisme anders Bekijken 
Mijn boek Vind je eigen weg met jouw autisme 

Studiedag: Autisme anders bekijken 
Lezing: Autisme anders bekijken 
Lezing: Psycho-educatie Vind je eigen weg met jouw autisme 
Lezing: Anders kijken naar gedrag 
Workshop: Autisme anders ervaren 
Workshop: Emotionele Ontwikkeling
Workshop: Autisme anders benaderen 
Extra topping: (TEACCH) Autiscan in jouw klas 

 

 

Meer informatie? Neem gerust contact op.