Module: ‘Autisme anders benaderen’

puzzelNa de lezing ‘Autisme anders bekijken’ levert het veel op om de opgedane kennis toe te passen op de eigen praktijk. In deze module oefenen deelnemers zich in het zoeken naar oorzaken van gedrag. Daarnaast gaan zij aan de slag met eigen casussen. Er wordt geoefend met het boven water krijgen van de individuele ondersteuningsbehoeften, en met het zoeken naar mogelijkheden in de eigen praktijk om deze ondersteuning vorm te geven.

Door middel van een aantal praktische opdrachten koppelen professionals de theorie over autisme aan hun eigen praktijk en handelen. Als voorbeeld; er wordt voor een eigen leerling een schema ingevuld (een papieren weergave van een autismepaspoort) waarin de specifieke ondersteuningsbehoeften van die leerling vastgelegd wordt. Vervolgens wordt er bekeken wat dit voor consequenties heeft voor het handelen van de professional. Ook wordt er gewerkt met casussen; er wordt uiterlijk waarneembaar gedrag voorgesteld, met de vraag waar dit gedrag vandaan zou kunnen komen. Hierdoor oefenen professionals zich in het zogenaamde ‘ijsbergdenken’.

Duur ongeveer 2 uur, deelname mogelijk tot 25 personen.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven, eventueel in combinatie met een lezing  en/of de workshop ‘Autisme Anders Ervaren’.

Snel navigeren naar het andere aanbod: 

Studiedag – Autisme Anders Bekijken & Ervaren 
Cursus – Autisme Anders Bekijken
Lezing – Autisme Anders Bekijken
Lezing – Anders Kijken Naar Gedrag
Module – Emotionele Ontwikkeling
Workshop – Autisme Anders Ervaren 
De Auti-scan in jouw klas