Informatieverwerkingsstoornis

1.4.1.1.6 informatieverwerkingsstoornisAutisme is een informatieverwerkingsstoornis. Mensen met autisme hebben problemen met het verwerken van prikkels en informatie. Ze verwerken prikkels en informatie op een andere manier dan mensen zonder autisme en hebben moeite om details tot een samenhangend geheel te maken (contextdenken). Daardoor ontstaan problemen op het gebied van communicatie, sociale interactie en verbeelding.

Mensen met autisme hebben allemaal in meer of mindere mate last van over- of onderprikkeling. Zintuiglijke prikkels (zien, horen, ruiken, proeven en voelen) komen dan anders of verkeerd binnen en zorgen voor een soort gevoel van kortsluiting. Dit maakt veel dingen lastig. Een dagje pretpark, een feestje, spelen met een vriendje, etc. is dan ineens helemaal niet of veel minder leuk. Ook op school kan dit voor (veel) problemen zorgen. Bij overprikkeling kunnen gevolgen gezien worden zoals hoofdpijn, driftbuien of oververmoeidheid.

Alle prikkels die binnenkomen, alle afzonderlijke informatie die bij elkaar ‘gepuzzeld’ moet worden, kun je zien als druppels in een emmer. Als de emmer vol is, loopt hij over. Bij kinderen met autisme is de emmer veel eerder vol dan bij kinderen zonder autisme.

Ik kan helpen de druppels te laten verminderen, of soms zelfs om gaten in de emmer te boren, zodat er tussentijds wat water (spanning) weg kan lopen! Door goed in beeld te brengen waar de ‘druppels’ bij uw kind vandaan komen, kunnen ze ook verminderd worden.

Hieronder een aantal interessante links:

Mijn boek Autisme anders Bekijken 
Mijn boek Vind je eigen weg met jouw autisme 

Studiedag: Autisme anders bekijken 
Lezing: Autisme anders bekijken 
Lezing: Psycho-educatie Vind je eigen weg met jouw autisme 
Lezing: Anders kijken naar gedrag 
Workshop: Autisme anders ervaren 
Workshop: Emotionele Ontwikkeling
Workshop: Autisme anders benaderen 
Extra topping: (TEACCH) Autiscan in jouw klas 

 

 

 Meer informatie? Neem gerust contact op.