Visie op gedrag

Al het gedrag dat we zien is een signaal. Gedrag van kinderen met autisme is soms moeilijk te begrijpen voor mensen zonder autisme. Door de vertaling te zoeken van signalen die kinderen met autisme uitzenden, kun je elkaar beter begrijpen.

Het ijsbergmodel gaat ervan uit dat gedrag dat je ziet slechts een topje is van wat zich werkelijk afspeelt. Onder de waterspiegel liggen de oorzaken van het zichtbare gedrag. Bij mensen met autisme worden prikkels die binnenkomen bijvoorbeeld anders verwerkt dan bij mensen zonder autisme. Dit uit zich soms in lastig te begrijpen gedrag. Als je echter alleen op dat gedrag gaat reageren (bijvoorbeeld door het te verbieden), veroorzaak je eigenlijk nog veel meer stress bij het kind dat al overprikkeld was.

Ik ga er van uit dat door ónder de ijsberg te zoeken naar een goede ‘vertaling’ van gedrag, bijgedragen kan worden aan het vergroten van autonomie en welbevinden van kinderen met autisme én hun omgeving. Hierbij richt ik me op de individualiteit van ieder kind met autisme. Zoals het lichtspectrum ontelbaar veel verschillende kleuren heeft, zo is ieder kind met een ‘Autisme Spectrum Stoornis’ (ASS) verschillend. In het (bekroonde) Master onderzoek dat ik in 2014 afrondde, vond ik acht thema’s die belangrijk zijn om in beeld te hebben als je mensen met autisme passend wilt ondersteunen.

Klik op de afbeelding voor de uitleg van deze afbeelding

Anders uitgelegd: als je gedrag blijft reguleren of controleren, bereik je misschien op korte termijn een gedragsverandering. Maar deze is misschien niet passend bij de werkelijke ondersteuningsbehoeften van een kind met autisme. Dit kan (extra) stress veroorzaken, en staat ontwikkeling en leren in de weg. Als je vanuit de acht thema’s, de werkelijke ondersteuningsbehoeften gaat kijken, en dáárop gaat aanpassen en ondersteunen, kan een kind zich goed voelen en vanuit dáár (weer) meer en beter leren.

Dit zoeken naar de ondersteuningsbehoeften van een kind zal altijd sámen met de mensen uit de directe omgeving van de persoon met autisme zijn, omdat zij de meeste kennis en ervaring hebben, en als expert gezien moeten worden op het gebied van hun naaste. Een autismepaspoort is een mooi (en door de Nederlandse Vereniging voor Autisme  aanbevolen) instrument om deze ondersteuningsbehoeften in beeld te brengen.

Deze visie past goed in de benadering vanuit het TEACCH Curriculum.

Hieronder een aantal interessante links:

Mijn boek Autisme anders Bekijken 
Mijn boek Vind je eigen weg met jouw autisme 

Studiedag: Autisme anders bekijken 
Lezing: Autisme anders bekijken 
Lezing: Psycho-educatie Vind je eigen weg met jouw autisme 
Lezing: Anders kijken naar gedrag 
Workshop: Autisme anders ervaren 
Workshop: Emotionele Ontwikkeling
Workshop: Autisme anders benaderen 
Extra topping: (TEACCH) Autiscan in jouw klas 

 

 

Meer informatie? Neem gerust contact op.