Visie op gedrag

1.2.2.visie gedragAl het gedrag dat we zien is een signaal. Gedrag van kinderen met autisme is soms moeilijk te begrijpen voor mensen zonder autisme. Door de vertaling te zoeken van signalen die kinderen met autisme uitzenden, kun je elkaar beter begrijpen.

Je kunt gedrag zien als een ijsberg. Het ijsbergmodel gaat ervan uit dat gedrag dat je ziet slechts een topje is van wat zich werkelijk afspeelt. Onder de waterspiegel liggen de oorzaken van het zichtbare gedrag. Bij mensen met autisme worden prikkels die binnenkomen bijvoorbeeld anders verwerkt dan bij mensen zonder autisme. Dit kan stress en onbegrip opleveren.

Ik ga er van uit dat door ónder de ijsberg te zoeken naar een goede ‘vertaling’ van gedrag, bijgedragen kan worden aan het vergroten van autonomie en welbevinden van kinderen met autisme én hun omgeving. Hierbij richt ik me op de individualiteit van ieder kind met autisme. Zoals het lichtspectrum ontelbaar veel verschillende kleuren heeft, zo is ieder kind met een ‘Autisme Spectrum Stoornis’ (ASS) verschillend.

Dit zoeken zal altijd sámen met de mensen uit de directe omgeving van de persoon met autisme zijn, omdat zij de meeste kennis en ervaring hebben, en als expert gezien moeten worden op het gebied van hun naaste.

Deze visie past goed in de benadering vanuit het TEACCH Curriculum.

Meer informatie? Neem gerust contact op.