Contextblindheid

1.4.1.1.4 contextOm te begrijpen hoe iemand met autisme zijn wereld beleeft, geeft de door Peter Vermeulen (2010) beschreven theorie over ‘contextblindheid’ meer inzicht. Deze theorie gaat er vanuit dat het voor mensen met autisme lastig is betekenis te geven aan gebeurtenissen of aan dingen die zij waarnemen. Het lukt hen niet om deze in de juiste context te plaatsen, waardoor de wereld voor hen erg verwarrend wordt.

Wat betekenen bijvoorbeeld tranen op iemands gezicht: heeft iemand verdriet, plezier, pijn of is iemand aan het uien snijden?

Het juist interpreteren van wat je ziet, lukt alleen als je verder kijkt dan de letterlijke details. Dat is moeilijk voor mensen met autisme, met alle mogelijke gevolgen van dien. Want stel, er staat iemand met opgestoken hand midden op straat. Is dat een begroeting of een bevel tot stoppen? Als de persoon met autisme terugzwaait naar de agent en vervolgens doorrijdt, heeft hij een probleem.

Zo hebben mensen met autisme bij dergelijke en veel andere dagelijkse gebeurtenissen en omstandigheden, uitleg nodig om misverstanden in de communicatie en in de sociale omgang te voorkomen