Uitgave: Autisme anders bekijken

cover3dIn september 2015 kwam mijn boek ‘Autisme anders bekijken’ uit. De basis van dit boek werd gelegd met mijn master onderzoek ‘Autisme, een andere wereld’. In dit onderzoek ben ik op zoek gegaan naar dát wat kinderen met autisme zo uniek maakt. Wat zijn de unieke behoeften, beperkingen, maar ook de kwaliteiten van kinderen met autisme? En.. hoe kunnen we afkomen van het hokjesdenken, waarin iedereen met autisme over één kam geschoren wordt?

Ik ben op zoek gegaan. Hierbij heb ik niet alleen de meest recente theorie over autisme meegenomen, maar ik heb ook gesproken met ouders, leerkrachten, autismespecialisten, orthopedagogen, een fysiotherapeut, intern begeleiders en een logopedist.

Het resultaat was een lijst met acht thema’s, die vanuit de theorie, maar zeker ook vanuit die omgeving als heel belangrijk geacht werden om in beeld te brengen als het gaat over kinderen met autisme.
Eén van de aanbevelingen uit het onderzoek was dan ook dat er van ieder kind met autisme een overzichtelijk ‘paspoort’ zou moeten zijn, waardoor iedereen die met dit kind omgaat op de hoogte kan zijn van de specifieke (ondersteunings)behoeftes van dat kind. Dit autismepaspoort is er gekomen, mede dankzij de aanmoediging vanuit Fontys onderwijsinstellingen en de NvA (Nederlandse vereniging voor Autisme). Een quote uit juryrapport van de NvA Hannemiekeprijs 2015:

“Het paspoort verdient een brede toepassing”

De onderdelen van het paspoort komen overeen met de acht thema’s uit het onderzoek. De thema’s die in het paspoort een plek hebben zijn:

– Kenmerken van autisme
– Zintuiglijke waarneming
– Kenmerken van het denken (TOM, EF, CC)
– Cognitieve ontwikkeling
– Communicatie
– Protectieve factoren
– Emotionele ontwikkeling
– Spanning en ontspanning

In het boek ‘Autisme anders bekijken’ worden deze thema’s uitgelegd en aan de hand van praktische voorbeelden verduidelijkt. Het is te gebruiken als naslagwerk bij het autismepaspoort, maar zeker ook los te lezen. Het roept op tot ‘anders kijken’ naar autisme; niet langer vanuit stigma’s en vooroordelen, en verder kijkend dan het gedrag dat je ziet. In het voorwoord schrijft het NvA:

“Suzanne Agterberg-Rouwhorst heeft een boeiend boek geschreven vanuit onderzoek en eigen ervaring, waarin ieder kind een individu mag zijn. Door het gebruik van meerdere voorbeelden zal de tekst herkenning geven voor veel ouders en leerkrachten. De tips die bij de verschillende hoofdstukken worden gegeven kunnen bijdragen aan het verbeteren van het begrip voor het kind dat u in gedachten heeft als u dit boek gaat lezen.”