Training tot Jouw Autisme Trainer

Psycho-educatie wordt meestal aangeboden kort nadat iemand de diagnose autisme heeft gekregen. Tijdens psycho-educatie draait het om drie dingen: voorlichting over de diagnose, handvatten om met de diagnose om te gaan en acceptatie van de diagnose. Het psycho-educatietraject voor jongeren dat ik ontwikkelde gaat niet alleen over deze drie pijlers maar belicht ook de zelfredzaamheid van het kind. Zo wordt ook uitgebreid behandeld wat het kind wél, of misschien wel beter kan, dan zijn omgeving en leer jij het kind om te kijken wat hij zelf kan doen om zich goed te voelen en wat hij eventueel van zijn omgeving kan vragen. 

Omschrijving: 

De Jouw Autisme Methodiek is ontwikkeld naar aanleiding van mijn prijswinnende master-SEN onderzoek waarin ik in beeld heb gebracht welke oorzaken voor gedrag er spelen bij autisme die in beeld moeten worden gebracht. Als hier namelijk een goed beeld van is, hoeft er niet alleen meer op gedrag gereageerd te worden maar kan er ook preventief gehandeld worden. Hierdoor verhoogt het welzijn van het kind en ervaart de (professionele) omgeving van het kind een minder hoge druk. Vanuit dit onderzoek heb ik een tweetal boeken over autisme geschreven waarbij het laatste boek ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’ heet.

Op basis van dit boek heb ik de methodiek ontwikkeld die kinderen kan helpen zichzelf beter te begrijpen, maar vooral ook hen te leren wat ze kunnen doen om zich goed te voelen en ‘mee te kunnen komen’ in de maatschappij. Ik maak daarbij nadrukkelijk de verbinding met de ouder(s), zij worden na ieder gesprek op de hoogte gesteld van wat jullie besproken hebben, zodat zij hun kind na het traject kunnen ondersteunen in het uitvoeren van ‘helpende’ activiteiten. Ook moeten de jongeren de opdrachten in het werkboek thuis afmaken, waarbij jij ze aanmoedigt dit met de ouders samen te doen.

Het traject is bewust kort gehouden, het is niet bedoeld als ‘behandeling’, maar wil kort en krachtig een aanzet geven tot het daarna ‘zelf kunnen doen’.

Het traject ziet er (in principe) als volgt uit:

  • – Er zijn in principe 14 bijeenkomsten van elk 60 minuten (45 minuten educatie en 15 minuten met ouders/professional). Indien nodig/ wenselijk kunnen deze bijeenkomsten opgedeeld worden in meerdere, kortere sessies. Of je gebruikt een deel van de methodiek om bijvoorbeeld alleen bepaalde thema’s te bespreken.
  • – Alle hoofdstukken uit het boek worden behandeld door middel van theorie maar ook filmpjes en werkvormen. Iedere bijeenkomst wordt een deel van het bijhorende werkboekje ingevuld. De jongeren krijgen dit werkboek mee naar huis waar hij/zij ook de samenvatting van de laatste bijeenkomst in terug te vinden is. Ook worden in dit boekje de gezamenlijke opdrachten gemaakt.

De Jouw Autisme Methodiek heeft drie pijlers:

  • Tijdens de basistraining leer je om psycho-educatie te geven volgens de Jouw Autisme Methodiek. Je maakt kennis met de allernieuwste theorie en krijgt praktische uitleg over de toepassing van de methodiek. De training wordt gegeven door autismespecialist Suzanne Agterberg-Rouwhorst, en bestaat uit één dag op locatie en één online terugkommiddag. Het trainingsdeel van de methodiek Jouw Autisme is SKJ geregistreerd onder nummer SKJ211236 voor 13.50 punten.
  • Met de Jouw Autisme ToolBox kun je meteen aan de slag. Deze fysieke box bevat stevige werk- en praatmaterialen die je chronologisch kunt inzetten om je eigen psycho-educatie traject van veertien bijeenkomsten vorm te geven. Je kunt de materialen ook naar eigen inzicht inzetten om thema’s te verduidelijken. Het materiaal is zorgvuldig ontworpen, in samenwerking met jongeren met autisme.
  • Als gecertificeerd trainer heb jij na het volgen van de Jouw Autisme Training toegang tot een database met presentaties, animaties, filmpjes, documenten, werkbladen en meer. Deze materialen gebruik je ter ondersteuning en als aanvulling tijdens het geven van psycho-educatie. De animaties zijn exclusief ontworpen voor de Jouw Autisme Methodiek.De digitale werkvormen worden regelmatig bijgewerkt en aangevuld. Zo heb je de mogelijkheid om steeds nieuwe werkvormen in te zetten tijdens de psycho-educatie. Ook kun je door de ruime hoeveelheid aan materiaal zelf kiezen wat het meest geschikt is voor jouw deelnemer. Het Platform maakt de Jouw Autisme Methodiek compleet.

Trainers:

Op de website www.jouwautisme.nl vind je een overzicht van gecertificeerde Jouw Autisme Trainers.

Informatie:

Wilt u meer informatie of inschrijven voor deze module? Stuur een bericht
naar mail@spectrumvisie.nl

Snel navigeren naar het andere aanbod:

Studiedag – Autisme Anders Bekijken & Ervaren 
Cursus – Autisme Anders Bekijken
Lezing – Autisme Anders Bekijken
Lezing – Anders Kijken Naar Gedrag
Module – Autisme Anders Benaderen
Workshop – Autisme Anders Ervaren 
De Auti-scan in jouw klas