Psycho-Educatietraject: Vind je eigen weg met jouw autisme

Psycho-educatie wordt meestal aangeboden kort nadat iemand de diagnose autisme heeft gekregen. Tijdens psycho-educatie draait het om drie dingen: voorlichting over de diagnose, handvatten om met de diagnose om te gaan en acceptatie van de diagnose. Het psycho-educatietraject voor kinderen dat ik ontwikkelde gaat niet alleen over deze drie pijlers maar belicht ook de zelfredzaamheid van het kind. Zo wordt ook uitgebreid behandeld wat het kind wél, of misschien wel beter kan, dan zijn omgeving en leer ik het kind om te kijken wat hij zelf kan doen om zich goed te voelen en wat hij eventueel van zijn omgeving kan vragen. 

Omschrijving: 

Het psycho-educatie traject is ontwikkeld naar aanleiding van mijn prijswinnende master-SEN onderzoek waarin ik in beeld heb gebracht welke oorzaken voor gedrag er spelen bij autisme die in beeld moeten worden gebracht. Als hier namelijk een goed beeld van is, hoeft er niet alleen meer op gedrag gereageerd te worden maar kan er ook preventief gehandeld worden. Hierdoor verhoogt het welzijn van het kind en ervaart de (professionele) omgeving van het kind een minder hoge druk. Vanuit dit onderzoek heb ik een tweetal boeken over autisme geschreven waarbij het laatste boek ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’ heet.

Op basis van dit boek heb ik een psycho-educatie traject ontwikkeld dat kinderen kan helpen zichzelf beter te begrijpen, maar vooral ook hen te leren wat ze kunnen doen om zich goed te voelen en ‘mee te kunnen komen’ in de maatschappij. Ik maak daarbij nadrukkelijk de verbinding met de ouder(s), zij worden na ieder gesprek op de hoogte gesteld van wat we besproken hebben, zodat zij hun kind na het traject kunnen ondersteunen in het uitvoeren van ‘helpende’ activiteiten. Ook moeten de jongeren de opdrachten in het werkboek thuis afmaken, waarbij ik ze aanmoedig dit met de ouders samen te doen.

Het traject is bewust kort gehouden, het is niet bedoeld als ‘behandeling’, maar wil kort en krachtig een aanzet geven tot het daarna ‘zelf kunnen doen’.

Het traject ziet er (in principe) als volgt uit:

  • – Er zijn in principe acht bijeenkomsten van elk 60 minuten (45 minuten educatie en 15 minuten met ouders/professional). Indien nodig/ wenselijk kunnen deze bijeenkomsten opgedeeld worden in meerdere, kortere sessies.
  • – Alle hoofdstukken uit het boek worden behandeld door middel van theorie maar ook filmpjes en werkvormen. Iedere bijeenkomst wordt een deel van het bijhorende werkboekje ingevuld. De kinderen krijgen dit boekje mee naar huis waar hij/zij ook de samenvatting van de laatste bijeenkomst in terug te vinden is. Ook worden in dit boekje de gezamenlijke opdrachten gemaakt.
  • – Inclusief is het invullen van het online autismepaspoort door ouders en/of de leerkracht. Groot voordeel hiervan is dat ik hier met het kind de laatste bijeenkomst over kan praten, en hij of zij naar aanleiding van zijn éigen ervaringen zijn eigen autismepaspoort kan invullen.
  • – Het traject kan desgewenst nog uitgebreid worden met een gezamenlijk bezoek aan school om het autismepaspoort van het kind aan de leerkracht(en) uit te leggen.

Kosten: 

Acht bijeenkomsten inclusief Autismepaspoort : € 995,-
Eventuele extra diensten : € 105,- per uur

Trainers:

Spectrumvisie is op dit moment bezig met een train-de-trainer traject, waarbij een aantal trainers opgeleid worden dit pakket uit te voeren.  Vanaf december 2020 is het daardoor mogelijk om ook buiten het Gooi deze dienst te leveren! Op dit moment werken wij samen met Laura Koelink. Laura werkt vanuit Woerden en stelt zich uitgebreid voor op deze pagina.

Vergoeding: 

Op dit moment wordt dit traject nog niet vergoed door zorgverzekeraars, omdat de Internationale beroepsvereniging van autismespecialisten, waarbij ik aangesloten ben, (nog) niet gecontracteerd is door de verzekeraars. Dit betekent dat ouders de kosten zelf moeten dragen, wat natuurlijk een hele investering is. Afhankelijk van de richtlijnen in uw gemeente kan het traject vergoed worden uit het PGB (Persoonsgebonden Budget).

Informatie:

Wilt u meer informatie of inschrijven voor deze module? Stuur een bericht
naar mail@spectrumvisie.nl

Snel navigeren naar het andere aanbod:

Studiedag – Autisme Anders Bekijken & Ervaren 
Cursus – Autisme Anders Bekijken
Lezing – Autisme Anders Bekijken
Lezing – Anders Kijken Naar Gedrag
Module – Autisme Anders Benaderen
Workshop – Autisme Anders Ervaren 
De Auti-scan in jouw klas