Zintuiglijke waarneming

De zintuiglijke waarneming bestaat uit het binnenkomen en verwerken van zintuiglijke prikkels. Dit zijn:

• Zien
• Horen
• Tastzin
• Reuk
• Smaak
• Proprioceptief (het ervaren van druk, zowel intern als extern)
• Vestibulair (evenwicht)

De zintuiglijke waarneming oefent een ongekende invloed uit op het ‘zijn’ van iemand met autisme. Door waarnemen verleen je betekenis aan je wereld. Als deze waarneming anders verloopt, ervaar je dus ook een andere wereld. Veel gedrag wat je ziet (boven de ijsberg) komt voort uit de prikkels die anders verwerkt worden (onder de ijsberg).

1.4.1.1.2 Zintuiglijke waarneming

Ramon gaat zo gauw hij kans krijgt op onze draaikruk zitten en draait dan 100 rondjes om zijn as (vestibulair). Tiemo sprint bij binnenkomst in de gymzaal naar de dikke matten en laat zichzelf ertussen glijden, om er vervolgens niet meer uit te komen (proprioceptisch). Esme heeft altijd een koptelefoon op tegen de voor hem zo harde geluiden (horen). Als de toiletten in de gang verstopt zijn, komt Ramon de hele dag niet tot werken (geur).