Autismespecialist

Eén van de belangrijkste vaardigheden die een autismespecialist moet beheersen, is het kunnen aansluiten bij de gelaagdheid van autisme. Dit wil zeggen; het niet zomaar aannemen dat wat je ziet, ook is wat het lijkt.

Ik zie de autismespecialist graag als ‘spin in het web’, die alle betrokkenen rondom de persoon met autisme met elkaar verbindt, en verbanden legt waar ze nodig zijn.
Om autismespecialist te worden moet je na je Bachelor onderwijs een tweejarige post -HBO opleiding gevolgd hebben, waarbij je je specialiseert op autisme (Deze heb ik in mei 2014 Cum Laude afgerond).

Daarnaast is vereist dat je minimaal twee jaar praktijkervaring hebt op HBO niveau.