Autismepaspoort

Het autismepaspoort is een online applicatie waarmee elke ouder, hulpverlener of professional in één oogopslag kan zien met welke individuele kenmerken men te maken heeft bij het kind met autisme waar het autismepaspoort voor is gemaakt. Als deze kenmerken, de ‘vingerafdruk van een kind’, goed in beeld zijn gebracht, ontstaat er een situatie waarin de omgeving uitstekend kan inspelen op onderliggende oorzaken voor bepaald gedrag. Hierdoor wordt het kind met autisme niet over- of ondervraagd en raakt minder snel gefrustreerd.

Vaak is alle relevante informatie wel ‘ergens’ opgeslagen, maar is de informatie erg omvangrijk of verspreid. Bijvoorbeeld op een school; er zitten oude verslagen in het papieren dossier, de leerkracht heeft de meest relevantie informatie vanuit de oudergesprekken, de intern begeleider heeft nog wat aantekeningen, en er zitten ook gegevens in het digitale leerlingvolgsysteem!

dossiervorming

Als een nieuwe leerkracht vervolgens met de leerling aan de slag wil gaan, is het voor deze leerkracht bijna onmogelijk om alle informatie tot zich te nemen. Terwijl dit juist bij leerlingen met autisme zo belangrijk is vanwege hun ‘andere’ informatieverwerking en de veelheid aan mogelijk beïnvloedende factoren.

Het autismepaspoort lost dit probleem voor u op! Het geeft een overzichtelijk beeld op twee bladzijden, van álle relevante informatie over een kind.

quote 1

Het autismepaspoort is resultaat van prijswinnend Master-onderzoek en wordt aanbevolen door de NVA (Nederlandse vereniging voor Autisme.) ‘Juist het gebruik van de laatste theorieën over autisme, en de toetsing hiervan in de praktijk, geeft dit instrument een grote meerwaarde’, aldus de jury van de NVA – Hannemieke Prijs.

Wat staat er op het autismepaspoort?

Op het paspoort worden 10 onderdelen behandeld te weten :

1. Algemene gegevens
2. Specifieke kenmerken van autisme
3. Zintuiglijke waarneming
4. Kenmerken van het denken
5. Cognitieve ontwikkeling
6. Communicatie
7. Protectieve eigenschappen
8. Emotionele ontwikkeling
9. Overige emoties
10. Overige informatie

Het autismepaspoort is te gebruiken voor : 

Scholen voor primair onderwijs
Scholen voor speciaal primair onderwijs 
Scholen voor voortgezet onderwijs 
Scholen voor speciaal voortgezet onderwijs
Instellingen die werken met kinderen met autisme 
Ouders/familie/ verzorgers van kinderen met autisme 

Wilt u meer weten over het autismepaspoort, bezoek dan de website www.autismepaspoort.nl. U zult hier alles lezen over dit unieke product.