Consultatie

Spectrumvisie wordt vaak ingezet op scholen en instellingen als consultant. De expertise kan op allerlei manieren ingezet worden. Een paar voorbeelden:

Een psycho-educatietraject ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’ voor kinderen/pubers met autisme volgens het gelijknamige boek wat de trainer schreef. Tijdens de zeven bijeenkomsten leert het kind/puber wat zijn/haar autisme voor hem inhoudt, wat hij van zijn/haar omgeving kan vragen en wat hij/zij zélf kan doen om welzijn te verhogen.

Tijdens de coaching op de werkvloer kan er meegekeken worden in de klas door middel van observaties, worden er direct toepasbare adviezen gegeven, kan er beleid geschreven worden zoals een basisaanpak bij kinderen met autisme en nog véél meer. In te zetten om directie, MT, zorgteam, leerkrachten of klassenassistenten te ontzien in de dagelijkse werkdruk.

Speciaal na de intensieve corona – lockdown is er een toegenomen vraag om leerlingen met autisme te begeleiden die weer terug naar school moeten/kunnen. Hiervoor zijn twee inhaal- en ondersteuningsprogramma’s geschreven. De eerste behandelt het leren-leren en het tweede programma gaat dieper in op ASS problematiek. Beide programma’s kunnen voor het onderwijs worden vergoed met de daarvoor bestemde beschikbare subsidie bij leerachterstanden na Corona. Klik hier voor meer info.