Voorlichting ASS

2014-11-04 11.00.39U… bent een zorginstelling, of een andere  instelling die te maken heeft met kinderen met autisme. U verzorgt bijvoorbeeld het busvervoer naar en van speciaal onderwijsscholen. Of u verzorgt excursies voor speciaal onderwijsscholen. Of….

Kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) laten vaak moeilijk ‘verstaanbaar’ gedrag zien.

Een valkuil kan zijn, dat u, of de werknemers van uw instelling, insteken op het gedrag dat deze kinderen laten zien. Ik kan met een voorlichting van anderhalf tot drie uur een nieuw licht laten schijnen op dit gedrag.

Vanuit de laatste theoretische inzichten (DSM V, ijsbergdenken, ontwikkelingsleeftijden) kan ik uw team inspireren op zoek te gaan en aan te sluiten bij de werkelijke oorzaken van het gedrag, en daarmee een échte oplossing te vinden.

Als de omgeving goed op de hoogte is van wat er speelt bij kinderen met autisme, kan zij hier preventief op insteken. Een buschauffeur kan bijvoorbeeld ‘iets te doen’ geven als er lang gewacht moet worden, omdat hij weet dat een leerling het moeilijk heeft met lege tijd. Een sportinstructeur kan zijn instructie met pictogrammen verduidelijken, omdat hij weet dat een leerling auditieve informatie slecht onthoudt.

Ik help uw mensen de goede vragen over gedrag te stellen en daarbij hun eigen antwoorden te formuleren!

Deze presentatie zal vooraf gegaan worden door een intake, zodat de presentatie op maat gemaakt kan worden en goed zal aansluiten bij de kennis en ervaring die uw team al heeft.

Meer informatie? Neem gerust contact op.