Doelstelling

Met alle activiteiten die ik onderneem wil ik bijdragen aan het vergroten van de autonomie en het welbevinden van kinderen met autisme.