Agenda Spectrumvisie kwartaal 1 en 2 van 2019

11 januari
Deelname Project ‘Sensatie van een goed leven’ – Creatieve Brainstormsessie

14 januari
Verzorging studiedag ROC Top (Autisme anders bekijken en Autisme anders ervaren)

22 januari
Verzorging Lezing ‘Autisme anders bekijken’ MBO Rijnland

23 januari
Workshop ‘Anders kijken naar gedrag’ op de Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling (NOT) in Jaarbeurs Utrecht

26 januari
Workshop ‘Anders kijken naar gedrag’ op de Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling (NOT) in Jaarbeurs Utrecht

6 februari
Voorzitten Netwerk Speciaal Centraal SO

8 februari
Teamvoorlichting over het autismepaspoort bij De Blauwe Zon in Purmerend

12 februari
Workshop ‘Autisme anders ervaren’ bij Speciaal Centraal Utrecht

13 februari
Voorzitten Netwerk Speciaal Centraal VSO

14 maart
Deelname NvA Expertgroep Autisme en Verstandelijke Beperking

17 mei
Verzorgen lezing ‘Autisme anders bekijken’ op de gedragsdag van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT)